ความรู้เรื่อง VGA (Video Graphic Adaptor)

มี 2 แบบคือ 1. อยู่บน Mainboard เรียกกันหลายแบบ เช่น On board(ออนบอร์ด), Integreted(อินทิเกรเต็ด), Build In (บิ้ลอิน), Share (แชร์)

2. แยกเป็นการ์ดต่างหาก ซึ่งข้อดีก็คือ จะไม่ไปแชร์ RAM เครื่อง ทำให้การแสดงผลทำได้ดีขึ้น

- เหตุผลที่ต้องซื้อ VGA card คือ ใช้โปรแกรมกร๊าฟฟิก Cad Cam เกมส์รุ่นใหม่ เกมออนไลน์

 

1. VGA on board มีลักษณะ คือ พอร์ต VGA ติดอยู่บนเมนบอร์ด และไม่มี VGA card เสียบต่างหาก

รุ่นนี้มีPort VGA (สีน้ำเงิน 5*3=15รู)

รุ่นนี้ไม่มีPort VGA

 

VGA card มีลักษณะคือ เป็นการ์ดที่มีพอร์ต VGA (บางเครื่องมี VGA on board และเสียบการ์ดด้วย จึงมี VGA 2พอร์ต แต่ใช้ได้แค่ พอร์ตเดียว คือ บน VGA card เพราะดีกว่าเร็วกว่า

การเลือกซื้อ VGA card ต้องตรงกับ Slot ว่างบนเมนบอร์ด

Card PCI Express
Slot PCI Express
Card AGP bus 128bit
Slot AGP bus
VGA card PCI bus
VGA card VL Bus
VGA card ISA bus

ปัจจุบันมีผู้พัฒนา Chipset 2 ค่ายดัง คือ และ โดยมีรุ่น Chipset ที่ความเร็วต่างกัน และที่สำคัญมากคือ ขนาด RAM ยิ่งมากยิ่งดี

VGA card มี 2 แบบ คือ on board และ การ์ดแยก

- ขนาด RAM บน VGA card ยิ่งมากยิ่งเร็ว 128MB, 256MB, 512MB

- ปัจจุบันมี Bus 5 แบบ ต้องเลือกให้ตรงกับ Bus บน Mainboard คือ AGP, PCI Express, PCI (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า)