บริการเครื่องเช่า (ต้องมีมัดจำเครื่อง ยกเว้นนิติบุคคลที่มีเครดิตดี)

(บริการนี้ ไม่เหมือนกับบริการเช่าซื้อ เช่าใช้ 3-5ปี ทั่วไป เพราะเป็นการเช่าใช้รายวัน จึงมีราคาสูงกว่า)
    วันละ เดือนละ ค่ามัดจำสินค้า* ระหว่างซ่อม
Loading image.. คอมพิวเตอร์ใช้งานสำนักงาน

- จอCRT15-17นิ้ว

- รุ่นเก่า Celeron / Pentium II,III

500.- 5,000.-   2,500.-
คอมพิวเตอร์ใช้งานสำนักงาน ทั่วไป

- จอภาพ CRT 15-17นิ้ว

- รุ่นใหม่ Intel Celeron

- RAM 256MB

1,000.- 10,000.-   5,000.-
คอมพิวเตอร์ใช้งานกร๊าฟฟิค CAD/CAM Graphic

- VGA card 128MB

- จอCRT15-17นิ้ว

- RAM 512 MB

1,500.- 15,000.-   7,500.-
จอภาพ CRT 15-17นิ้ว 300.- 3,000.-   1,500.-
จอภาพ CRT 19-21นิ้ว 800.- 8,000.-   4,000.-
จอภาพ LCD 15-17นิ้ว 800.- 8,000.-   4,000.-
โน๊ตบุ๊คใช้งานทั่วไป 1,000.- 10,000.-   5,000.-
โน๊ตบุ๊คใช้งาน Present ต้องการความเร็วในการนำเสนอ (รุ่นใหม่) 2,000.- 20,000.-   10,000.-
กล้องดิจิตอล 500.- 5,000.-   2,500.-
สแกนเนอร์ A4 300.- 3,000.-   1,500.-
สินค้าประเภท มีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอขนาด 70นิ้ว คูณ 70 นิ้ว 4,000.- 40,000.-   20,000.-
พริ้นเตอร์ Dot Matrix EPSON LQ-1170

- แคร่ยาว 24 เข็ม พิมพ์ได้ 5 ชั้น

800.- 4,000.-   2,000.-
พริ้นเตอร์ Dot Matrix EPSON LQ-2070/2170 1,600.- 8,000.-   4,000.-
พริ้นเตอร์ InkJet A4 800.- 1,600.-   1,600.-
พริ้นเตอร์ LaserJet A4 3,000.- 6,000.-   6,000.-

 

* ค่ามัดจำเครื่อง ตามราคาเครื่องใหม่จริง (สินค้าชำรุด เสียหาย ชดใช้ค่าซ่อมให้กลับสภาพเดิม)

- กรณีองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือสูง ไม่ต้องมัดจำค่าสินค้า

- กรณีเครื่องเช่าระหว่างรอซ่อม และเป็นนิติบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ ไม่ต้องมัดจำค่าสินค้า

- กรณีมีสถานที่ใช้งาน งานที่ใช้ ให้แจ้งพนักงานฝ่ายบริการ เพราะเราอาจมีข้อตกลงราคาลดพิเศษกับงานนั้นๆ

ระบุวันที่ ใช้งาน วันเวลาสินค้าลงพื้นที่ เพื่อเตรียมสินค้า และบริการจัดส่ง ติดตั้ง