บริการวางระบบ ติดตั้งโปรแกรม Server บำรุงรักษา Server ทุกระบบงาน และ Database Oracle, SQL
 
Oracle Server, บริการติดตั้ง Oracle Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Oracle Certificated   File Sharing Server, บริการ Implement Microsoft SharePointServer ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated
MS SQL Server, บริการติดตั้ง Microsoft SQL Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated   IP Phones Server
Email Server, บริการติดตั้ง Microsoft Exchange Server ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ Microsoft Certificated   IP CCTV Server
Accounting Server, เครื่องแม่ข่ายพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแบบ Client Server   AD Server, DNS Server, Radias Server
Home Control Server     Anti Virus Server
  Windows System Update Server (WSUS)      
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com