คอมพิวเตอร์สำหรับเกมเมอร์ตัวจริง ด้วยการ์ดจอ ทรงพลัง
   
   
ชุดขับรถแข่งเสมือนจริง   Gaming PC

คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เกมครบชุด

  จำหน่ายชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับเกมเมอร์
 
'ASUS4U  Gamer I4690'
คอมพิวเตอร์ุด

ราค34,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i7 - 4690 (3.5GHz)
- RAM   8GB DDR3 1600 DIMM  ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
- Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
 
 
'ASUS4U Gamer I4690K'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 35,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i7 - 4690K(3.5GHz)
- RAM   8GB DDR3 1600 DIMM  ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
- Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
 
 
'ASUS4U Gamer I4690K'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 35,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i7 - 4690K(3.5GHz)
- RAM   8GB DDR3 1600 DIMM  ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
- Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
 
 
'ASUS4U  Gamer I4440'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 32,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i5 - 4440 (3.1GHz)
- RAM   8GB DDR3 1600 DIMM  ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard -  Mouse
 - Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
 
'ASUS4U Gamer I4460'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 32,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i5 - 4460 ( 3.20GHz )
- RAM  8GB  DDR 3 1600 DIMM  ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
- Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
'ASUS4U  Gamer I4590'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 33,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel Core i5 - 4590  ( 3.3GHz )
- RAM 8GB  DDR3  DIMM ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
- Microsoft  Windows 8.1 Pro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com