รับประกันสูงสุด 5ปี บริการถึงสถานที่ 1 ปี รวดเร็วภายในวันทำการถัดไป แบบจำกัดการให้บริการที่ 2 ครั้ง ต่อปี (ไม่รวมปัญหาโปรแกรม และการใช้งานไม่เป็น)
 
'ASUS4U Home I4360'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 17,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i3 - 4160 ( 3.7GHz )
- RAM  4GB  DDR 3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U Home G3250'
คอมพิวเตอร์ุด
ราคา 13,500 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT)
 
- Processor Intel Pentium G3250  (3.2GHz )
- RAM 4GB  DDR3  DIMM ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
ASUS4U Home G1840'
คอมพิวเตอร์ุด
ราคา 12,900 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT)
 
- Processor Intel  Celeron G1840  (2.8GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
'ASUS4U Home I4360'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 17,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i3 - 4160 ( 3.7GHz )
- RAM  4GB  DDR 3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U Home G3250'
คอมพิวเตอร์ุด
ราคา 13,500 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT)
 
- Processor Intel Pentium G3250  (3.2GHz )
- RAM 4GB  DDR3  DIMM ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
ASUS4U Home G1840'
คอมพิวเตอร์ุด
ราคา 12,900 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT)
 
- Processor Intel  Celeron G1840  (2.8GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com