รับประกันสูงสุด 5ปี บริการถึงสถานที่ 1 ปี รวดเร็วภายในวันทำการถัดไป แบบจำกัดการให้บริการที่ 2 ครั้ง ต่อปี (ไม่รวมปัญหาโปรแกรม และการใช้งานไม่เป็น)
 
'ASUS4U  Office I4160'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 14,500 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i3 - 4160 (3.7GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
-2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
ASUS4U  Office I4360'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 16,000 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i3 - 4160 ( 3.7GHz )
- RAM  4GB  DDR 3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U  Office G3250'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 12,000 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel Pentium G3250  (3.2GHz )
- RAM 4GB  DDR3  DIMM ( 2x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U  Office G1840'
คอมพิวเตอร์ุด

ราค11,500 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Celeron G1840  (2.8GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com