รับประกันสูงสุด 5ปี บริการถึงสถานที่ 1 ปี รวดเร็วภายในวันทำการถัดไป แบบจำกัดการให้บริการที่ 2 ครั้ง ต่อปี (ไม่รวมปัญหาโปรแกรม และการใช้งานไม่เป็น)
 
'ASUS4U Office Pro I4440'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 21,500 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i5 - 4440(3.1GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
-2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
'ASUS4U Office Pro I4460'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 22,000 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i5 - 4460 ( 3.20GHz )
- RAM  4GB  DDR 3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U Office Pro I4590'
คอมพิวเตอร์ุด

ราคา 22,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel Core i5 - 4590  (3.3GHz )
- RAM 4GB  DDR3  DIMM ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
ASUS4U Office Pro I4690'
คอมพิวเตอร์ุด

ราค23,900 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i7 - 4690   (3.5GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
 
ASUS4U Office Pro I4690K'
คอมพิวเตอร์ุด

ราค24,500 บาท

(ราคาไม่รวม VAT)

- Processor Intel  Core i7 - 4690K   (3.5GHz)
- RAM   4GB DDR3 1600 DIMM  ( 1x4GB )
- HDD   1TB 7200RPM SATA  6G HDD
- DVD - RW
- 2xUSB 3.0  6xUSB  2.0
- Keyboard Mouse    Wireless  Keyboard-
   Mouse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Asus4u.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com